mo-dun-fieldbus-box-cho-ethercat-il230x-b110-beckhoff-vietnam.png

Đại lý BECKHOFF Vietnam,Mô-đun Fieldbus Box cho EtherCAT IL230x-B110 BECKHOFF Vietnam

Beckhoff IL230x-B110 - Mô-đun Fieldbus Box cho EtherCAT

EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) là giải pháp Ethernet cho tự động hóa công nghiệp, được đặc trưng bởi hiệu suất vượt trội và xử lý đặc biệt đơn giản. EtherCAT cho phép thay thế cấu trúc liên kết hình sao Ethernet bằng cấu trúc đường đơn giản. Theo tùy chọn, EtherCAT cũng có thể được nối dây theo cách “cổ điển” bằng cách sử dụng thiết bị chuyển mạch để tích hợp thêm các thiết bị Ethernet. Master không yêu cầu thẻ cắm đặc biệt và có thể được triển khai trên bất kỳ bộ điều khiển Ethernet hiện có nào bằng cách sử dụng một giao diện rất đơn giản. EtherCAT do đó cũng rất phù hợp cho các ứng dụng điều khiển vừa và nhỏ, nơi nó sẽ mở ra các lĩnh vực ứng dụng mới cho các I / Os phân tán.

IL2300-B110

Coupler Box for EtherCAT
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

Nhà phân phối Beckhoff  tại Vietnam, giao thức truyền thông công nghiệp

IL2300-B200

Coupler Box for Lightbus System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

IL2300-B310

Coupler Box for Profibus DP System (12MBaud)
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

IL2300-B318

Coupler Box for Profibus DP System (12MBaud), integr. T-piece
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

IL2300-B510

Coupler Box for CANopen System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

IL2300-B518

Coupler Box for CANopen System, with integr. T-piece
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

 

IL2300-B520

Coupler Box for DeviceNet System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

IL2300-B528

Coupler Box for DeviceNet System, with integr. T-piece
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

IL2300-B900

Coupler Box for Ethernet System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

IL2300-B903

Coupler Box for PROFINET
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

IL2300-B905

Coupler Box for Ethernet I/P
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

IL2300-C310

PLC Box for Profibus DP System (12MBaud)
with IEC 61131-3 PLC and IP Link,
4 dig. Inputs 24 V, 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

IL2300-C900

PLC Box for Ethernet System
with IEC 61131-3 PLC and IP Link,
4 dig. Inputs 24 V, 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

IL2301-B110

Coupler Box for EtherCAT
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-B200

Coupler Box for Lightbus System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-B310

Coupler Box for Profibus DP System (12MBaud)
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V, filter 3,0 ms, 4 dig. Outputs 24 V, 0,5 A
I/O Connection with connector M8, 3-pin, screw-type

IL2301-B318

Coupler Box for Profibus DP (12 MBaud) with integrated tee-connector
extendable with IExxxx box modules via IP-Link
4 digital inputs 24 V, filter 3,0 ms, 4 digital outputs 24 V, 0,5 A
I/O connection with connector M8, 3-pin, screw-type

IL2301-B400

Coupler Box for Interbus System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-B510

Coupler Box for CANopen System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-B518

Coupler Box for CANopen System, with integr. T-piece
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-B520

Coupler Box for DeviceNet System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-B528

Coupler Box for DeviceNet System, with integr. T-Piece
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-B730

Coupler Box for Modbus System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,

4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-B800

Coupler Box for RS 485 System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-B810

Coupler Box for RS 232C System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-B900

Coupler Box for Ethernet System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-B900-0001-Turck

IL2301-B900-0001 Tu SENL-0404D-0003/Y

IL2301-B901

Coupler Box for Ethernet, d-coded M12
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-B903

Coupler Box for PROFINET
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-B905

Coupler Box for Ethernet I/P
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-C310

PLC Box for Profibus DP System (12 MBaud)
with IEC 61131-3 PLC and IP Link,
4 dig. Inputs 24 V, 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-C318

PLC Box for Profibus DP System (12 MBaud) with integr. T-piece,
with IEC 61131-3 PLC and IP Link,
4 dig. Inputs 24 V, 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2301-C900

PLC Box for Ethernet System
with IEC 61131-3 PLC and IP Link,
4 dig. Inputs 24 V, 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type

IL2302-B110

Coupler Box for EtherCAT
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-B200

Coupler Box for Lightbus System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-B310

Coupler Box for Profibus DP System (12MBaud)
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-B318

Coupler Box for Profibus DP System (12MBaud)
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-B400

Coupler Box for Interbus System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-B510

Coupler Box for CANopen System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-B518

Coupler Box for CANopen System, with integr. T-Piece
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

 

IL2302-B520

Coupler Box for DeviceNet System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-B520-2000-Turck

IL2302-B520-2000 Tu SDNL-0404D-0104/3GD

IL2302-B528

Coupler Box for DeviceNet System, with integr. T-Piece
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-B730

Coupler Box for Modbus System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-B800

Coupler Box for RS 485 System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-B900

Coupler Box for Ethernet System
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-B901

Coupler Box for Ethernet, d-coded M12
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12, 5 pin, screw type

IL2302-B903

Coupler Box for PROFINET
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin, screw-type

IL2302-B905

Coupler Box for Ethernet I/P
extendable with IExxxx Modules via IP Link,
4 dig. Inputs 24 V 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin, screw-type

IL2302-C310

PLC Box for Profibus DP System (12MBaud)
with IEC 61131-3 PLC and IP Link,
4 dig. Inputs 24 V, 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-C318

PLC Box for Profibus DP System (12MBaud) w. integr. T-piece
with IEC 61131-3 PLC and IP Link,
4 dig. Inputs 24 V, 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

IL2302-C900

PLC Box for Ethernet System
with IEC 61131-3 PLC and IP Link,
4 dig. Inputs 24 V, 3 ms, 4 dig. Outputs 24 V 0,5 A
I/O Connection with Connector M12x1 5-pin screw-type

ANS là đại lý phân phối chính hãng Beckhoff Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Beckhoff tại Vietnam